Máy công nghiệp

0988.824.137

Bộ lọc sản phẩm

Sản phẩm nổi bật

Sản phẩm hot

Đối tác - Khách hàng

Máy công nghiệp

Máy nén khí dây đai Pegasus TM-V-0.25/12.5-180L

Máy nén khí dây đai Pegasus TM-V-0.25/12.5-180L

Mã số : TM-V-0.25/12.5-180L

Giá : 8,690,000 vnd

Máy nén khí dây đai Pegasus TM-V-0.25/8x2-230L

Máy nén khí dây đai Pegasus TM-V-0.25/8x2-230L

Mã số : TM-V-0.25/8x2-230L

Giá : 12,290,000 vnd

Máy nén khí dây đai Pegasus TM-V-0.25/12.5 x2-230L

Máy nén khí dây đai Pegasus TM-V-0.25/12.5 x2-230L

Mã số : TM-V-0.25/12.5 x2-230L

Giá : 13,590,000 vnd

Máy nén khí dây đai Pegasus TM-W-0.36/8-180L

Máy nén khí dây đai Pegasus TM-W-0.36/8-180L

Mã số : TM-W-0.36/8-180L

Giá : 9,090,000 vnd

Máy nén khí dây đai Pegasus TM-W-0.36/8-230L

Máy nén khí dây đai Pegasus TM-W-0.36/8-230L

Mã số : TM-W-0.36/8-230L

Giá : 9,390,000 vnd

Máy nén khí dây đai Pegasus TM-W-0.36/8-330L

Máy nén khí dây đai Pegasus TM-W-0.36/8-330L

Mã số : TM-W-0.36/8-330L

Giá : 10,200,000 vnd

Máy nén khí dây đai Pegasus TM-V-0.6/8-330L

Máy nén khí dây đai Pegasus TM-V-0.6/8-330L

Mã số : TM-V-0.6/8-330L

Giá : 11,890,000 vnd

Máy nén khí dây đai Pegasus TM-W-0.67/8-330L

Máy nén khí dây đai Pegasus TM-W-0.67/8-330L

Mã số : TM-W-0.67/8-330L

Giá : 13,790,000 vnd

Máy nén khí dây đai Pegasus TM-W-0.67/8-500L

Máy nén khí dây đai Pegasus TM-W-0.67/8-500L

Mã số : TM-W-0.67/8-500L

Giá : 15,790,000 vnd

Máy nén khí dây đai Pegasus TM-W-0.9/8-330L

Máy nén khí dây đai Pegasus TM-W-0.9/8-330L

Mã số : TM-W-0.9/8-330L

Giá : 15,390,000 vnd

Máy nén khí dây đai Pegasus TM-W-0.9/8-500L

Máy nén khí dây đai Pegasus TM-W-0.9/8-500L

Mã số : TM-W-0.9/8-500L

Giá : 17,390,000 vnd

Máy nén khí dây đai Pegasus TM-W-1.0/8-330L

Máy nén khí dây đai Pegasus TM-W-1.0/8-330L

Mã số : TM-W-1.0/8-330L

Giá : 16,890,000 vnd

Máy nén khí dây đai Pegasus TM-W-1.0/8-500L

Máy nén khí dây đai Pegasus TM-W-1.0/8-500L

Mã số : TM-W-1.0/8-500L

Giá : 18,890,000 vnd

Máy nén khí dây đai Pegasus TM-V-1.05/12.5-330L

Máy nén khí dây đai Pegasus TM-V-1.05/12.5-330L

Mã số : TM-V-1.05/12.5-330L

Giá : 18,890,000 vnd

Máy nén khí dây đai Pegasus TM-V-1.05/12.5-500L

Máy nén khí dây đai Pegasus TM-V-1.05/12.5-500L

Mã số : TM-V-1.05/12.5-500L

Giá : 20,900,000 vnd

Máy nén khí dây đai Pegasus TM-W-1.6/8-500L

Máy nén khí dây đai Pegasus TM-W-1.6/8-500L

Mã số : TM-W-1.6/8-500L

Giá : 28,500,000 vnd

Máy nén khí dây đai Pegasus TM-W-1.6/12.5-500L

Máy nén khí dây đai Pegasus TM-W-1.6/12.5-500L

Mã số : TM-W-1.6/12.5-500L

Giá : 30,900,000 vnd

Máy nén khí dây đai Pegasus TM-W-2.0/8-500L

Máy nén khí dây đai Pegasus TM-W-2.0/8-500L

Mã số : TM-W-2.0/8-500L

Giá : 34,500,000 vnd

Máy nén khí dây đai Pegasus TM-W-2.0/12.5-500L

Máy nén khí dây đai Pegasus TM-W-2.0/12.5-500L

Mã số : TM-W-2.0/12.5-500L

Giá : 36,500,000 vnd

Máy nén khí dây đai Pegasus TM-V-1.05/12.5-500L-10HP

Máy nén khí dây đai Pegasus TM-V-1.05/12.5-500L-10HP

Mã số : TM-V-1.05/12.5-500L-10HP

Giá : Liên hệ

Máy nén khí dây đai Pegasus TM-W2.0/10-20HP-500L

Máy nén khí dây đai Pegasus TM-W2.0/10-20HP-500L

Mã số : TM-W2.0/10-20HP-500L

Giá : Liên hệ

Máy nén khí dây đai Pegasus TM-W-1.6/10-15HP-500L

Máy nén khí dây đai Pegasus TM-W-1.6/10-15HP-500L

Mã số : TM-W-1.6/10-15HP-500L

Giá : Liên hệ

Máy nén khí dây đai Pegasus TM-W-1.2/30ZG

Máy nén khí dây đai Pegasus TM-W-1.2/30ZG

Mã số : TM-W-1.2/30ZG

Giá : Liên hệ

Máy nén khí mini Pegasus 120W

Máy nén khí mini Pegasus 120W

Mã số :

Giá : Liên hệ

Máy nén khí mini Pegasus 200W

Máy nén khí mini Pegasus 200W

Mã số :

Giá : Liên hệ

Máy nén khí đầu nổ chạy xăng Pegasus TM-V-0.25/8-100L

Máy nén khí đầu nổ chạy xăng Pegasus TM-V-0.25/8-100L

Mã số : TM-V-0.25/8-100L

Giá : 9,500,000 vnd

Máy nén khí chạy bằng dầu Diesel Pegasus TM-W-1.0/8-330L

Máy nén khí chạy bằng dầu Diesel Pegasus TM-W-1.0/8-330L

Mã số : TM-W-1.0/8-330L

Giá : 19,900,000 vnd

Máy nén khí chạy bằng dầu Diesel Pegasus TM-W-1.0/8-500L

Máy nén khí chạy bằng dầu Diesel Pegasus TM-W-1.0/8-500L

Mã số : TM-W-1.0/8-500L

Giá : 22,900,000 vnd

Máy nén khí chạy bằng dầu Diesel Pegasus TM-V-1.05/12.5-330L

Máy nén khí chạy bằng dầu Diesel Pegasus TM-V-1.05/12.5-330L

Mã số : TM-V-1.05/12.5-330L

Giá : 23,900,000 vnd

Máy nén khí chạy bằng dầu Diesel Pegasus TM-V-1.05/12.5-500L

Máy nén khí chạy bằng dầu Diesel Pegasus TM-V-1.05/12.5-500L

Mã số : TM-V-1.05/12.5-500L

Giá : 26,900,000 vnd

Máy nén khí chạy bằng dầu Diesel Pegasus TM-W-1.6/8-500L

Máy nén khí chạy bằng dầu Diesel Pegasus TM-W-1.6/8-500L

Mã số : TM-W-1.6/8-500L

Giá : 34,900,000 vnd

Máy nén khí chạy bằng dầu Diesel Pegasus TM-W-1.6/12.5-500L

Máy nén khí chạy bằng dầu Diesel Pegasus TM-W-1.6/12.5-500L

Mã số : TM-W-1.6/12.5-500L

Giá : 36,900,000 vnd

Máy nén khí chạy bằng dầu Diesel Pegasus TM-W-2.0/8-500L

Máy nén khí chạy bằng dầu Diesel Pegasus TM-W-2.0/8-500L

Mã số : TM-W-2.0/8-500L

Giá : 40,900,000 vnd

Máy nén khí chạy bằng dầu Diesel Pegasus TM-W-2.0/12.5-500L

Máy nén khí chạy bằng dầu Diesel Pegasus TM-W-2.0/12.5-500L

Mã số : TM-W-2.0/12.5-500L

Giá : 41,900,000 vnd

Máy nén khí trục vít Pegasus TMPM10A

Máy nén khí trục vít Pegasus TMPM10A

Mã số : TMPM10A

Giá : 41,500,000 vnd

Máy nén khí trục vít Pegasus TMPM15A

Máy nén khí trục vít Pegasus TMPM15A

Mã số : TMPM15A

Giá : 55,000,000 vnd

Máy nén khí trục vít Pegasus TMPM20A

Máy nén khí trục vít Pegasus TMPM20A

Mã số : TMPM20A

Giá : 62,000,000 vnd

Máy nén khí trục vít Pegasus TMPM25A

Máy nén khí trục vít Pegasus TMPM25A

Mã số : TMPM25A

Giá : 65,000,000 vnd

Máy nén khí trục vít Pegasus TMPM30A

Máy nén khí trục vít Pegasus TMPM30A

Mã số : TMPM30A

Giá : 69,000,000 vnd

Máy nén khí trục vít Pegasus TMPM40A

Máy nén khí trục vít Pegasus TMPM40A

Mã số : TMPM40A

Giá : 94,000,000 vnd

Gọi ngay để đặt hàng: 0246.6616.876