Máy xây dựng

0988.824.137

Bộ lọc sản phẩm

Sản phẩm nổi bật

Sản phẩm hot

Đối tác - Khách hàng

Máy xây dựng

Máy đầm cóc Tacom TV8DK

Giá : 41,900,000 vnd

Máy đầm cóc Tacom ZV75R

Giá : 42,000,000 vnd

Máy đầm cóc Tacom TV85DFW

Giá : 44,000,000 vnd

Máy đầm cóc Tacom TV85NF

Giá : 85,500,000 vnd

Máy đầm cóc Conmec ECR75

Giá : 17,000,000 vnd

Máy đầm cóc Conmec CR72H

Giá : 20,000,000 vnd

Máy đầm cóc Conmec CR70H

Giá : 25,000,000 vnd

Máy đầm cóc Conmec CR77R

Giá : 31,000,000 vnd

Máy đầm cóc Hitachi ZV55RL

Giá : 34,500,000 vnd

Máy đầm cóc Hitachi ZV65RL

Giá : 36,500,000 vnd

Máy đầm cóc Hitachi ZV75RR

Giá : 40,500,000 vnd

Máy đầm cóc Eishin HCD80K

Giá : 20,100,000 vnd

Máy đầm cóc Eishin HCD80

Giá : 18,000,000 vnd

Máy cắt bê tông KC12

Giá : 10,500,000 vnd

Máy cắt bê tông KC16

Giá : 15,500,000 vnd

Máy cắt bê tông KC20

Giá : 20,500,000 vnd

Máy đầm cóc Tacom TV8DK

Máy đầm cóc Tacom TV8DK

Mã số : TV8DK

Giá : 41,900,000 vnd

Máy đầm cóc Tacom ZV75R

Máy đầm cóc Tacom ZV75R

Mã số : ZV75R

Giá : 42,000,000 vnd

Máy đầm cóc Tacom TV85DFW

Máy đầm cóc Tacom TV85DFW

Mã số : TV85DFW

Giá : 44,000,000 vnd

Máy đầm cóc Tacom TV85NF

Máy đầm cóc Tacom TV85NF

Mã số : TV85NF

Giá : 85,500,000 vnd

Máy đầm cóc Tacom TV7DK

Máy đầm cóc Tacom TV7DK

Mã số : TV7DK

Giá : Liên hệ

Máy đầm cóc Conmec ECR75

Máy đầm cóc Conmec ECR75

Mã số : ECR75

Giá : 17,000,000 vnd

Máy đầm cóc Conmec CR72H

Máy đầm cóc Conmec CR72H

Mã số : CR72H

Giá : 20,000,000 vnd

Máy đầm cóc Conmec CR70H

Máy đầm cóc Conmec CR70H

Mã số : CR70H

Giá : 25,000,000 vnd

Máy đầm cóc Conmec CR77R

Máy đầm cóc Conmec CR77R

Mã số : CR77R

Giá : 31,000,000 vnd

Máy đầm cóc Hitachi ZV55RL

Máy đầm cóc Hitachi ZV55RL

Mã số : ZV55RL

Giá : 34,500,000 vnd

Máy đầm cóc Hitachi ZV65RL

Máy đầm cóc Hitachi ZV65RL

Mã số : ZV65RL

Giá : 36,500,000 vnd

Máy đầm cóc Hitachi ZV75RR

Máy đầm cóc Hitachi ZV75RR

Mã số : ZV75RR

Giá : 40,500,000 vnd

Máy đầm cóc Eishin HCD80K

Máy đầm cóc Eishin HCD80K

Mã số : HCD80K

Giá : 20,100,000 vnd

Máy đầm cóc Eishin HCD80

Máy đầm cóc Eishin HCD80

Mã số : HCD80

Giá : 18,000,000 vnd

Khung máy cắt bê tông đẩy tay

Khung máy cắt bê tông đẩy tay

Mã số :

Giá : 6,500,000 vnd

Máy cắt bê tông KC12

Máy cắt bê tông KC12

Mã số : KC12

Giá : 10,500,000 vnd

Máy cắt bê tông KC16

Máy cắt bê tông KC16

Mã số : KC16

Giá : 15,500,000 vnd

Máy cắt bê tông KC20

Máy cắt bê tông KC20

Mã số : KC20

Giá : 20,500,000 vnd

Máy cắt bê tông chạy dầu THP450 động cơ Diesel D8

Máy cắt bê tông chạy dầu THP450 động cơ Diesel D8

Mã số : THP450

Giá : 12,190,000 vnd

Máy cắt bê tông chạy dầu HQS500 động cơ Diesel D15

Máy cắt bê tông chạy dầu HQS500 động cơ Diesel D15

Mã số : HQS500

Giá : 15,800,000 vnd

Máy cắt bê tông chạy dầu HQD500 động cơ Diesel D15

Máy cắt bê tông chạy dầu HQD500 động cơ Diesel D15

Mã số : HQD500

Giá : 15,800,000 vnd

Máy cắt bê tông Conmec CC120-3 (5.5HP)

Máy cắt bê tông Conmec CC120-3 (5.5HP)

Mã số : CC120-3

Giá : 13,500,000 vnd

Máy cắt bê tông Conmec CC140-4 (9.0HP)

Máy cắt bê tông Conmec CC140-4 (9.0HP)

Mã số : CC140-4

Giá : 19,500,000 vnd

Máy cắt bê tông Conmec CC180-4 (13HP)

Máy cắt bê tông Conmec CC180-4 (13HP)

Mã số : CC180-4

Giá : 25,800,000 vnd

Máy cắt bê tông Conmec CC220-4 (13HP)

Máy cắt bê tông Conmec CC220-4 (13HP)

Mã số : CC220-4

Giá : 29,500,000 vnd

Máy cắt tạo nhám bê tông HQV150C

Máy cắt tạo nhám bê tông HQV150C

Mã số : HQV150C

Giá : 30,500,000 vnd

Máy cắt bê tông Mikasa MCD-012

Máy cắt bê tông Mikasa MCD-012

Mã số : MCD-012

Giá : 31,900,000 vnd

Máy cắt bê tông Mikasa MCD-L14

Máy cắt bê tông Mikasa MCD-L14

Mã số : MCD-L14

Giá : 44,900,000 vnd

Máy cắt bê tông Mikasa MCD-L214VDX

Máy cắt bê tông Mikasa MCD-L214VDX

Mã số : MCD-L214VDX

Giá : 55,000,000 vnd

Máy cắt bê tông Mikasa MCD-L218VDX

Máy cắt bê tông Mikasa MCD-L218VDX

Mã số : MCD-L218VDX

Giá : 68,500,000 vnd

Máy cắt cọc bê tông HQZ 350

Máy cắt cọc bê tông HQZ 350

Mã số : HQZ 350

Giá : 14,900,000 vnd

Máy cắt bê tông Makita DPC6431

Máy cắt bê tông Makita DPC6431

Mã số : DPC6431

Giá : 16,500,000 vnd

Máy cắt bê tông Makita EK7651H

Máy cắt bê tông Makita EK7651H

Mã số : EK7651H

Giá : 22,500,000 vnd

Máy cắt bê tông chạy xăng Stihl TS400

Máy cắt bê tông chạy xăng Stihl TS400

Mã số : TS400

Giá : 23,500,000 vnd

Máy cắt bê tông chạy xăng Stihl TS420

Máy cắt bê tông chạy xăng Stihl TS420

Mã số : TS420

Giá : 24,500,000 vnd

Máy cắt bê tông chạy xăng Stihl TS700

Máy cắt bê tông chạy xăng Stihl TS700

Mã số : TS700

Giá : 28,800,000 vnd

Máy cắt gạch Keyang TC-110A (110mm) 1240W

Máy cắt gạch Keyang TC-110A (110mm) 1240W

Mã số : TC-110A

Giá : 1,390,000 vnd

Máy cắt sắt Keyang HC-14K (355mm) 2300W

Máy cắt sắt Keyang HC-14K (355mm) 2300W

Mã số : HC-14K

Giá : 2,650,000 vnd

Máy cắt sắt Keyang NHC-14S (355mm)

Máy cắt sắt Keyang NHC-14S (355mm)

Mã số : NHC-14S

Giá : 3,850,000 vnd

Máy cắt sắt Keyang DC-355 (355mm) 2000W

Máy cắt sắt Keyang DC-355 (355mm) 2000W

Mã số : DC-355

Giá : 5,950,000 vnd

Gọi ngay để đặt hàng: 0246.6616.876