Máy công nghiệp

0988.824.137

Bộ lọc sản phẩm

Sản phẩm nổi bật

Sản phẩm hot

Đối tác - Khách hàng

Máy công nghiệp

Máy nén khí Puma PK-1090

Giá : 6,900,000 vnd

Máy nén khí Puma PX-20100

Giá : 8,900,000 vnd

Máy nén khí Puma PK-30120

Giá : 13,190,000 vnd

Máy nén khí Puma PK-50160

Giá : 19,900,000 vnd

Máy nén khí Puma PK-75250

Giá : 27,000,000 vnd

Máy nén khí Puma PK-100300

Giá : 30,500,000 vnd

Máy nén khí Puma PK-150300

Giá : 48,900,000 vnd

Máy nén khí Puma PK-200300

Giá : 57,900,000 vnd

Máy nén khí Puma PK-1090 (1HP)

Máy nén khí Puma PK-1090 (1HP)

Mã số : PK-1090

Giá : 9,900,000 vnd

Máy nén khí Puma PK-1090

Máy nén khí Puma PK-1090

Mã số : PK-1090

Giá : 6,900,000 vnd

Máy nén khí Puma PK-20100 (2HP)

Máy nén khí Puma PK-20100 (2HP)

Mã số : PK-20100

Giá : 11,900,000 vnd

Máy nén khí Puma PX-20100

Máy nén khí Puma PX-20100

Mã số : PX-20100

Giá : 8,900,000 vnd

Máy nén khí Puma PK-30120 (3HP)

Máy nén khí Puma PK-30120 (3HP)

Mã số : PK-30120

Giá : 17,500,000 vnd

Máy nén khí Puma PK-30120

Máy nén khí Puma PK-30120

Mã số : PK-30120

Giá : 13,190,000 vnd

Máy nén khí Puma PK-50160 (5HP)

Máy nén khí Puma PK-50160 (5HP)

Mã số : PK-50160

Giá : 24,600,000 vnd

Máy nén khí Puma PK-50160

Máy nén khí Puma PK-50160

Mã số : PK-50160

Giá : 19,900,000 vnd

Máy nén khí Puma PK-75250 (7,5HP)

Máy nén khí Puma PK-75250 (7,5HP)

Mã số : PK-75250

Giá : 37,900,000 vnd

Máy nén khí Puma PK-75250

Máy nén khí Puma PK-75250

Mã số : PK-75250

Giá : 27,000,000 vnd

Máy nén khí Puma PK-100300 (10HP)

Máy nén khí Puma PK-100300 (10HP)

Mã số : PK-100300

Giá : 45,690,000 vnd

Máy nén khí Puma PK-100300

Máy nén khí Puma PK-100300

Mã số : PK-100300

Giá : 30,500,000 vnd

Máy nén khí Puma PK-150300 (15HP)

Máy nén khí Puma PK-150300 (15HP)

Mã số : PK-150300

Giá : 65,000,000 vnd

Máy nén khí Puma PK-150300

Máy nén khí Puma PK-150300

Mã số : PK-150300

Giá : 48,900,000 vnd

Máy nén khí Puma PK-200300 (20HP)

Máy nén khí Puma PK-200300 (20HP)

Mã số : PK-200300

Giá : 78,000,000 vnd

Máy nén khí Puma PK-200300

Máy nén khí Puma PK-200300

Mã số : PK-200300

Giá : 57,900,000 vnd

Máy nén khí Puma TK-50250 (5HP)

Máy nén khí Puma TK-50250 (5HP)

Mã số : TK-50250

Giá : 30,900,000 vnd

Máy nén khí Puma TK-75300 (7,5HP)

Máy nén khí Puma TK-75300 (7,5HP)

Mã số : TK-75300

Giá : 41,900,000 vnd

Máy nén khí Puma TK-100300 (10HP)

Máy nén khí Puma TK-100300 (10HP)

Mã số : TK-100300

Giá : 57,900,000 vnd

Máy nén khí Puma TK-150300 (15HP)

Máy nén khí Puma TK-150300 (15HP)

Mã số : TK-150300

Giá : 69,900,000 vnd

Máy nén khí Puma TK-200300 (20HP)

Máy nén khí Puma TK-200300 (20HP)

Mã số : TK-200300

Giá : Liên hệ

Máy nén khí Puma TK-300500 (30HP)

Máy nén khí Puma TK-300500 (30HP)

Mã số : TK-300500

Giá : Liên hệ

Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM-OF550-25L

Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM-OF550-25L

Mã số : TM-OF550-25L

Giá : 2,690,000 vnd

Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM-OF750-25L

Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM-OF750-25L

Mã số : TM-OF750-25L

Giá : 2,990,000 vnd

Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM-OF750-35L

Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM-OF750-35L

Mã số : TM-OF750-35L

Giá : 3,290,000 vnd

Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM-OF550-40L

Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM-OF550-40L

Mã số : TM-OF550-40L

Giá : 3,690,000 vnd

Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM-OF750-40L

Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM-OF750-40L

Mã số : TM-OF750-40L

Giá : 3,890,000 vnd

Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM-OF550-50L

Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM-OF550-50L

Mã số : TM-OF550-50L

Giá : 4,090,000 vnd

Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM-OF1500-70L

Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM-OF1500-70L

Mã số : TM-OF1500-70L

Giá : 5,790,000 vnd

Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM-OF550-70L

Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM-OF550-70L

Mã số : TM-OF550-70L

Giá : 5,500,000 vnd

Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM-OF750x2-70L

Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM-OF750x2-70L

Mã số : TM-OF750x2-70L

Giá : 5,990,000 vnd

Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM-OF750x3-70L

Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM-OF750x3-70L

Mã số : TM-OF750x3-70L

Giá : 8,090,000 vnd

Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM-OF1100X4-300L

Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM-OF1100X4-300L

Mã số : TM-OF1100X4-300L

Giá : 24,900,000 vnd

Máy nén khí dây đai Pegasus TM-V-0.12/8-70L

Máy nén khí dây đai Pegasus TM-V-0.12/8-70L

Mã số : TM-V-0.12/8-70L

Giá : 4,790,000 vnd

Máy nén khí dây đai Pegasus TM-V-0.17/8-70L

Máy nén khí dây đai Pegasus TM-V-0.17/8-70L

Mã số : TM-V-0.17/8-70L

Giá : 5,190,000 vnd

Máy nén khí dây đai Pegasus TM-V-0.17/8-100L

Máy nén khí dây đai Pegasus TM-V-0.17/8-100L

Mã số : TM-V-0.17/8-100L

Giá : 6,090,000 vnd

Máy nén khí dây đai Pegasus TM-V-0.17/8-180L

Máy nén khí dây đai Pegasus TM-V-0.17/8-180L

Mã số : TM-V-0.17/8-180L

Giá : 7,490,000 vnd

Máy nén khí dây đai Pegasus TM-V-0.25/8-70L

Máy nén khí dây đai Pegasus TM-V-0.25/8-70L

Mã số : TM-V-0.25/8-70L

Giá : 5,390,000 vnd

Máy nén khí dây đai Pegasus TM-V-0.25/8-100L

Máy nén khí dây đai Pegasus TM-V-0.25/8-100L

Mã số : TM-V-0.25/8-100L

Giá : 6,390,000 vnd

Máy nén khí dây đai Pegasus TM-V-0.25/12.5-100L

Máy nén khí dây đai Pegasus TM-V-0.25/12.5-100L

Mã số : TM-V-0.25/12.5-100L

Giá : 7,290,000 vnd

Gọi ngay để đặt hàng: 0246.6616.876