Máy Tời Điện

0988.824.137

Bộ lọc sản phẩm

Sản phẩm nổi bật

Sản phẩm hot

Đối tác - Khách hàng

Máy Tời Điện

Tời điện treo Fujifa S500

Giá : 10,350,000 vnd

Tời điện treo Fujifa S160

Tời điện treo Fujifa S160

Mã số : S160

Giá : 5,850,000 vnd

Tời điện treo Fujifa S250

Tời điện treo Fujifa S250

Mã số : S250

Giá : 6,850,000 vnd

Tời điện treo Fujifa S300

Tời điện treo Fujifa S300

Mã số : S300

Giá : 7,750,000 vnd

Tời điện treo Fujifa S500

Tời điện treo Fujifa S500

Mã số : S500

Giá : 10,350,000 vnd

Máy tời điện mini Fujifa PA1000-20met

Máy tời điện mini Fujifa PA1000-20met

Mã số : PA1000

Giá : 3,350,000 vnd

Máy tời điện mini Fujifa PA200-20 met

Máy tời điện mini Fujifa PA200-20 met

Mã số : PA200

Giá : 1,580,000 vnd

Máy tời điện mini Fujifa PA200-30met

Máy tời điện mini Fujifa PA200-30met

Mã số : PA200

Giá : 1,650,000 vnd

Máy tời điện mini Fujifa PA300-20met

Máy tời điện mini Fujifa PA300-20met

Mã số : PA300

Giá : 1,750,000 vnd

Máy tời điện mini Fujifa PA300-30met

Máy tời điện mini Fujifa PA300-30met

Mã số : PA300

Giá : 1,800,000 vnd

Máy tời điện mini Fujifa PA400-30met

Máy tời điện mini Fujifa PA400-30met

Mã số : PA400

Giá : 2,050,000 vnd

Máy tời điện mini Fujifa PA400-20met

Máy tời điện mini Fujifa PA400-20met

Mã số : PA400

Giá : 1,990,000 vnd

Máy tời điện mini Fujifa PA500-20met

Máy tời điện mini Fujifa PA500-20met

Mã số : PA500

Giá : 2,100,000 vnd

Máy tời điện mini Fujifa PA500-30met

Máy tời điện mini Fujifa PA500-30met

Mã số : PA500

Giá : 2,200,000 vnd

Máy tời điện mini Fujifa PA600-20met

Máy tời điện mini Fujifa PA600-20met

Mã số : PA600

Giá : 2,300,000 vnd

Máy tời điện mini Fujifa PA600-30met

Máy tời điện mini Fujifa PA600-30met

Mã số : PA600

Giá : 2,400,000 vnd

Máy tời điện mini Fujifa PA800-20met

Máy tời điện mini Fujifa PA800-20met

Mã số : PA800

Giá : 2,400,000 vnd

Máy tời điện mini Fujifa PA800-30met

Máy tời điện mini Fujifa PA800-30met

Mã số : PA800

Giá : 2,600,000 vnd

Máy tời điện mini Fujifa PA1000-40met

Máy tời điện mini Fujifa PA1000-40met

Mã số : PA1000

Giá : 3,500,000 vnd

Máy tời điện mini Fujifa PA1200-20met

Máy tời điện mini Fujifa PA1200-20met

Mã số : PA1200

Giá : 3,600,000 vnd

Máy tời điện mini Fujifa PA1200-40met

Máy tời điện mini Fujifa PA1200-40met

Mã số : PA1200

Giá : 3,790,000 vnd

Máy tời điện ắc quy Fujifa 3000 LBS 1361kg

Máy tời điện ắc quy Fujifa 3000 LBS 1361kg

Mã số : 3000

Giá : 2,350,000 vnd

Máy tời điện ắc quy Fujifa 4000 LBS 1800kg

Máy tời điện ắc quy Fujifa 4000 LBS 1800kg

Mã số : 4000

Giá : 3,750,000 vnd

Máy tời điện ắc quy Fujifa 6000 LBS 2700kg

Máy tời điện ắc quy Fujifa 6000 LBS 2700kg

Mã số : 6000

Giá : 6,100,000 vnd

Máy tời điện ắc quy Fujifa 12000 LBS 5000kg

Máy tời điện ắc quy Fujifa 12000 LBS 5000kg

Mã số : 12000

Giá : 8,500,000 vnd

Máy tời điện ắc quy Fujifa 2000 LBS 900kg

Máy tời điện ắc quy Fujifa 2000 LBS 900kg

Mã số : 2000

Giá : 2,220,000 vnd

Gọi ngay để đặt hàng: 0246.6616.876