Máy trợ giảng - âm thanh

0988.824.137

Máy trợ giảng - âm thanh

Sản phẩm nổi bật

Sản phẩm hot

Đối tác - Khách hàng

Máy trợ giảng - âm thanh

Máy trợ giảng Hpec TA40

Giá : 2,090,000 vnd

Máy Trợ Giảng V-Plus V30

Giá : 6,500,000 vnd

Máy trợ giảng Camac Unizone UZ-9088EMS F2 (Phiên bản 2)

Máy trợ giảng Camac Unizone UZ-9088EMS F2 (Phiên bản 2)

Mã số : 9088EMS

Giá : 2,290,000 vnd

Máy Trợ Giảng CEER AK-330

Máy Trợ Giảng CEER AK-330

Mã số : AK-330

Giá : 1,950,000 vnd

Máy trợ giảng Ceer AK-360

Máy trợ giảng Ceer AK-360

Mã số : AK-360

Giá : 1,850,000 vnd

Máy trợ giảng Hpec TA40

Máy trợ giảng Hpec TA40

Mã số : TA40

Giá : 2,090,000 vnd

Máy trợ giảng Shuke SK388

Máy trợ giảng Shuke SK388

Mã số : SK388

Giá : 1,700,000 vnd

Máy Trợ Giảng Shupu SP-12D

Máy Trợ Giảng Shupu SP-12D

Mã số : SP-12D

Giá : 6,600,000 vnd

Máy Trợ Giảng Sony SN-898

Máy Trợ Giảng Sony SN-898

Mã số : SN-898

Giá : 690,000 vnd

Máy trợ giảng Temeisheng A23

Máy trợ giảng Temeisheng A23

Mã số : A23

Giá : 3,700,000 vnd

Máy trợ giảng Temeisheng A65

Máy trợ giảng Temeisheng A65

Mã số : A65

Giá : 4,600,000 vnd

Máy Trợ Giảng V-plus V20c

Máy Trợ Giảng V-plus V20c

Mã số : V20c

Giá : 2,600,000 vnd

Máy Trợ Giảng V-Plus V30

Máy Trợ Giảng V-Plus V30

Mã số : V30

Giá : 6,500,000 vnd

Thiết bị âm thanh Vicboss V-809 UNIPHONE USB, SD

Thiết bị âm thanh Vicboss V-809 UNIPHONE USB, SD

Mã số : V-809

Giá : 3,700,000 vnd

Thiết bị âm thanh di động Vicboss PWA 720 CASSETTE : 02 CH

Thiết bị âm thanh di động Vicboss PWA 720 CASSETTE : 02 CH

Mã số : PWA 720

Giá : 14,900,000 vnd

Thiết bị âm thanh di động Vicboss PWA 730 CD & USB : 01 CH

Thiết bị âm thanh di động Vicboss PWA 730 CD & USB : 01 CH

Mã số : PWA 730

Giá : 16,500,000 vnd

Thiết bị âm thanh di động Vicboss PWA 110 CASSETTE : 01 CH

Thiết bị âm thanh di động Vicboss PWA 110 CASSETTE : 01 CH

Mã số : PWA 110

Giá : 15,500,000 vnd

Thiết bị âm thanh di động Vicboss PWA 120 CASSETTE : 02 CH

Thiết bị âm thanh di động Vicboss PWA 120 CASSETTE : 02 CH

Mã số : PWA 120

Giá : 17,500,000 vnd

Thiết bị âm thanh di động  Vicboss PWA 210 CD & USB, SD : 01 CH

Thiết bị âm thanh di động Vicboss PWA 210 CD & USB, SD : 01 CH

Mã số : PWA 210

Giá : 16,500,000 vnd

Thiết bị âm thanh di động Vicboss PWA 6300 CD & USB : 01CH

Thiết bị âm thanh di động Vicboss PWA 6300 CD & USB : 01CH

Mã số : PWA 6300

Giá : 22,000,000 vnd

Thiết bị âm thanh di động Vicboss PWA 6400 CD & USB : 02CH

Thiết bị âm thanh di động Vicboss PWA 6400 CD & USB : 02CH

Mã số : PWA 6400

Giá : 24,000,000 vnd

Thiết bị âm thanh di động Vicboss PWA 7300 CASSETTE & CD : 01CH

Thiết bị âm thanh di động Vicboss PWA 7300 CASSETTE & CD : 01CH

Mã số : PWA 7300

Giá : 26,500,000 vnd

Thiết bị âm thanh di động Vicboss PWA 9100 DIGITAL USB, SD, REC, MP3:02CH

Thiết bị âm thanh di động Vicboss PWA 9100 DIGITAL USB, SD, REC, MP3:02CH

Mã số : PWA 9100

Giá : 38,000,000 vnd

Thiết bị âm thanh di động Vicboss PWA 9200 DIGITAL CD,USB,MP3 :02CH

Thiết bị âm thanh di động Vicboss PWA 9200 DIGITAL CD,USB,MP3 :02CH

Mã số : PWA 9200

Giá : 43,000,000 vnd

Thiết bị âm thanh di động Vicboss PWA 9300 DIGITAL CD, USB, SD, REC, MP3 : 02CH

Thiết bị âm thanh di động Vicboss PWA 9300 DIGITAL CD, USB, SD, REC, MP3 : 02CH

Mã số : PWA 9300

Giá : 43,000,000 vnd

Thiết bị âm thanh di động Vicboss PWA 9202 DIGITAL LCD,CD,USB,SDCARD,RADIO,TV : 02CH

Thiết bị âm thanh di động Vicboss PWA 9202 DIGITAL LCD,CD,USB,SDCARD,RADIO,TV : 02CH

Mã số : PWA 9202

Giá : 59,500,000 vnd

Thiết bị âm thanh Vicboss PWA-102 DC Power : 01CH

Thiết bị âm thanh Vicboss PWA-102 DC Power : 01CH

Mã số : PWA-102

Giá : 7,000,000 vnd

Thiết bị âm thanh Vicboss PWA 510 : 01CH

Thiết bị âm thanh Vicboss PWA 510 : 01CH

Mã số : PWA 510

Giá : 11,000,000 vnd

Thiết bị âm thanh Vicboss PWA 900 SPEAKER : 01CH

Thiết bị âm thanh Vicboss PWA 900 SPEAKER : 01CH

Mã số : PWA 900

Giá : 9,000,000 vnd

Thiết bị âm thanh Vicboss PWA-101 UB DC Power : 01CH

Thiết bị âm thanh Vicboss PWA-101 UB DC Power : 01CH

Mã số : PWA-101 UB

Giá : 8,000,000 vnd

Thiết bị âm thanh Vicboss PWA-103 UB DC power : 02 CH

Thiết bị âm thanh Vicboss PWA-103 UB DC power : 02 CH

Mã số : PWA-103

Giá : 14,000,000 vnd

Thiết bị âm thanh Vicboss PWA-105 UB DC Power : 01 CH

Thiết bị âm thanh Vicboss PWA-105 UB DC Power : 01 CH

Mã số : PWA-105 UB

Giá : 8,000,000 vnd

Thiết bị âm thanh Vicboss PWA 740 CD & USB: 2CH

Thiết bị âm thanh Vicboss PWA 740 CD & USB: 2CH

Mã số : PWA 740

Giá : 17,500,000 vnd

Thiết bị âm thanh di động Vicboss PWA 3000 SPEAKER : 01CH

Thiết bị âm thanh di động Vicboss PWA 3000 SPEAKER : 01CH

Mã số : PWA 3000

Giá : 12,000,000 vnd

Thiết bị âm thanh di động Vicboss PWA 710 CASSETTE : 01 CH

Thiết bị âm thanh di động Vicboss PWA 710 CASSETTE : 01 CH

Mã số : PWA 710

Giá : 12,500,000 vnd

Micro không dây cầm tay Vicboss P-202HB : 2CH

Micro không dây cầm tay Vicboss P-202HB : 2CH

Mã số : P-202HB

Giá : 5,500,000 vnd

Micro không dây cầm tay Vicboss P-721 : 1CH

Micro không dây cầm tay Vicboss P-721 : 1CH

Mã số : Vicboss P-721

Giá : 7,000,000 vnd

Micro không dây cầm tay Vicboss P-220HB : 2CH

Micro không dây cầm tay Vicboss P-220HB : 2CH

Mã số : P-220HB

Giá : 6,000,000 vnd

Micro không dây cầm tay Vicboss P-201 H

Micro không dây cầm tay Vicboss P-201 H

Mã số : P-201 H

Giá : 3,800,000 vnd

Micro không dây cầm tay Vicboss P-200H : 1CH

Micro không dây cầm tay Vicboss P-200H : 1CH

Mã số : P-200H

Giá : 4,199,000 vnd

Máy trợ giảng Aepel FC-2000

Máy trợ giảng Aepel FC-2000

Mã số : FC-2000

Giá : 17,900,000 vnd

Máy trợ giảng Auvisys AM-252

Máy trợ giảng Auvisys AM-252

Mã số : AM-252

Giá : 1,200,000 vnd

Gọi ngay để đặt hàng: 0246.6616.876