Máy công nghiệp

0988.824.137

Bộ lọc sản phẩm

Đối tác - Khách hàng

Máy công nghiệp

Máy rửa xe V-jet VJ110 (P)

Giá : 2,390,000 vnd

Máy rửa xe Lavor Tormenta

Giá : 12,500,000 vnd

Máy rửa xe Projet P1300

Giá : 3,900,000 vnd

Máy rửa xe Projet P1600

Giá : 5,700,000 vnd

Máy rửa xe Projet P2200-15

Giá : 12,500,000 vnd

Máy rửa xe Projet P3000-15

Giá : 12,000,000 vnd

Máy rửa xe Projet P30-1510B2

Giá : 12,500,000 vnd

Máy rửa xe Projet P5500-18

Giá : 16,500,000 vnd

Máy rửa xe Projet P7500-18

Giá : 19,000,000 vnd

Máy rửa xe Projet P7500-30

Giá : 23,900,000 vnd

Máy rửa xe Projet P9500-30

Giá : 26,900,000 vnd

Máy xịt rửa Oshima IM1

Giá : 2,500,000 vnd

Máy rửa xe Ergen EN-6702

Giá : 1,850,000 vnd

Máy rửa xe Ergen EN-6705

Giá : 2,150,000 vnd

Máy rửa xe Makita HW102

Giá : 2,050,000 vnd

Máy rửa xe Makita HW111

Giá : 4,290,000 vnd

Máy rửa xe gia đình V-jet VJ90

Máy rửa xe gia đình V-jet VJ90

Mã số : VJ90

Giá : 1,990,000 vnd

Máy rửa xe V-jet VJ110 (P)

Máy rửa xe V-jet VJ110 (P)

Mã số : VJ110

Giá : 2,390,000 vnd

Máy rửa xe công nghiệp V-jet C150/11

Máy rửa xe công nghiệp V-jet C150/11

Mã số : C150

Giá : 24,900,000 vnd

Máy rửa xe công nghiệp V-jet C250/13

Máy rửa xe công nghiệp V-jet C250/13

Mã số : C250

Giá : 27,900,000 vnd

Máy rửa xe công nghiệp V-jet C200/21

Máy rửa xe công nghiệp V-jet C200/21

Mã số : C200/21

Giá : 36,900,000 vnd

Máy rửa xe Lavor Tormenta

Máy rửa xe Lavor Tormenta

Mã số : Tormenta

Giá : 12,500,000 vnd

Máy rửa xe Lavor Michigan 1211LP

Máy rửa xe Lavor Michigan 1211LP

Mã số : 1211LP

Giá : 24,500,000 vnd

Máy rửa xe Lavor Michigan 2021LP

Máy rửa xe Lavor Michigan 2021LP

Mã số : 2021LP

Giá : 39,500,000 vnd

Máy rửa xe Lavor Michigan 2515LP

Máy rửa xe Lavor Michigan 2515LP

Mã số : 2515LP

Giá : 41,500,000 vnd

Máy rửa xe Projet P1300

Máy rửa xe Projet P1300

Mã số : P1300

Giá : 3,900,000 vnd

Máy rửa xe Projet P1600

Máy rửa xe Projet P1600

Mã số : P1600

Giá : 5,700,000 vnd

Máy rửa xe Projet P22-1508BTF

Máy rửa xe Projet P22-1508BTF

Mã số : P22-1508BTF

Giá : 8,900,000 vnd

Máy rửa xe Projet P2200-15

Máy rửa xe Projet P2200-15

Mã số : P2200-15

Giá : 12,500,000 vnd

Máy rửa xe Projet P3000-15

Máy rửa xe Projet P3000-15

Mã số : P3000-15

Giá : 12,000,000 vnd

Máy rửa xe Projet P30-1510B2

Máy rửa xe Projet P30-1510B2

Mã số : P30-1510B2

Giá : 12,500,000 vnd

Máy rửa xe Projet P5500-18

Máy rửa xe Projet P5500-18

Mã số : P5500-18

Giá : 16,500,000 vnd

Máy rửa xe Projet P7500-18

Máy rửa xe Projet P7500-18

Mã số : P7500-18

Giá : 19,000,000 vnd

Máy rửa xe Projet P7500-30

Máy rửa xe Projet P7500-30

Mã số : P7500-30

Giá : 23,900,000 vnd

Máy rửa xe Projet P9500-30

Máy rửa xe Projet P9500-30

Mã số : P9500-30

Giá : 26,900,000 vnd

Máy rửa xe Projet P11000-38

Máy rửa xe Projet P11000-38

Mã số : P11000-38

Giá : Liên hệ

Máy rửa xe Projet P55-1518B3

Máy rửa xe Projet P55-1518B3

Mã số : P55-1518B3

Giá : Liên hệ

Máy rửa xe Projet URALI 5.5kw U5.5-1816

Máy rửa xe Projet URALI 5.5kw U5.5-1816

Mã số : U5.5-1816

Giá : Liên hệ

Máy rửa xe Projet URALI 7.5kw U7.5-1525

Máy rửa xe Projet URALI 7.5kw U7.5-1525

Mã số : U7.5-1525

Giá : Liên hệ

Máy xịt rửa Oshima OS-1100

Máy xịt rửa Oshima OS-1100

Mã số : OS-1100

Giá : 3,000,000 vnd

Máy xịt rửa Oshima IM1

Máy xịt rửa Oshima IM1

Mã số : IM1

Giá : 2,500,000 vnd

Máy rửa xe Ergen EN-6702

Máy rửa xe Ergen EN-6702

Mã số : EN-6702

Giá : 1,850,000 vnd

Máy rửa xe Ergen EN-6705

Máy rửa xe Ergen EN-6705

Mã số : EN-6705

Giá : 2,150,000 vnd

Máy rửa xe gia đình Jetta 1600PI

Máy rửa xe gia đình Jetta 1600PI

Mã số : 1600PI

Giá : 2,250,000 vnd

Máy rửa xe gia đình Jetta 1900PI

Máy rửa xe gia đình Jetta 1900PI

Mã số : 1900PI

Giá : 2,500,000 vnd

Máy rửa xe gia đình Jetta 2000PI

Máy rửa xe gia đình Jetta 2000PI

Mã số : 2000PI

Giá : 2,500,000 vnd

Máy rửa xe công nghiệp Jetta 2200

Máy rửa xe công nghiệp Jetta 2200

Mã số : 2200

Giá : 8,800,000 vnd

Máy rửa xe công nghiệp Jetta JET1800

Máy rửa xe công nghiệp Jetta JET1800

Mã số : JET1800

Giá : Liên hệ

Máy rửa xe công nghiệp Jetta JET2200

Máy rửa xe công nghiệp Jetta JET2200

Mã số : JET2200

Giá : Liên hệ

Máy rửa xe công nghiệp Jetta JET3000

Máy rửa xe công nghiệp Jetta JET3000

Mã số : JET3000

Giá : Liên hệ

Máy rửa xe công nghiệp Jetta JET3000

Máy rửa xe công nghiệp Jetta JET3000

Mã số : JET3000

Giá : Liên hệ

Máy rửa xe công nghiệp Jetta JET100-3.0S4

Máy rửa xe công nghiệp Jetta JET100-3.0S4

Mã số : JET100-3.0S4

Giá : 10,500,000 vnd

Máy rửa xe công nghiệp Jetta JET250-7.5T4

Máy rửa xe công nghiệp Jetta JET250-7.5T4

Mã số : JET250-7.5T4

Giá : Liên hệ

Máy rửa xe công nghiệp Jetta 22M58-11T4

Máy rửa xe công nghiệp Jetta 22M58-11T4

Mã số : 22M58-11T4

Giá : Liên hệ

Máy rửa xe Makita HW102

Máy rửa xe Makita HW102

Mã số : HW102

Giá : 2,050,000 vnd

Máy rửa xe Makita HW111

Máy rửa xe Makita HW111

Mã số : HW111

Giá : 4,290,000 vnd

Gọi ngay để đặt hàng: 0246.6616.876