Cân điện tử

0988.824.137

Sản phẩm nổi bật

Sản phẩm hot

Đối tác - Khách hàng

Cân điện tử

Cân Đếm Kendy JSC-BTSC

Giá : 2,850,000 vnd

Cân điện tử JCL Jadever

Giá : 3,800,000 vnd

Cân đếm Ohaus BC

Giá : 5,500,000 vnd

Cân vàng Ohaus PA413C

Giá : 11,800,000 vnd

Cân vàng Ohaus PA413

Giá : 10,700,000 vnd

Cân vàng Ohaus PA213C

Giá : 11,450,000 vnd

Cân vàng Ohaus PA213

Giá : 10,450,000 vnd

Cân vàng Ohaus PA213

Giá : 10,450,000 vnd

Cân Treo điện tử OCS-C

Giá : 5,850,000 vnd

Cân treo điện tử OCS A

Giá : 9,200,000 vnd

Cân treo điện tử OCS XZ

Giá : 11,450,000 vnd

Cân Treo JLT Jadever

Giá : 9,450,000 vnd

Cân treo bỏ túi

Giá : 890,000 vnd

Cân treo JC Jadever 10 tấn

Giá : 12,500,000 vnd

Cân treo JC-Jadever

Giá : Liên hệ

Cân Treo OCS-A

Giá : Liên hệ

Cân điện tử Tanita Mini 1479S

Cân điện tử Tanita Mini 1479S

Mã số : 1479S

Giá : 2,350,000 vnd

Cân Đếm Kendy JSC-BTSC

Cân Đếm Kendy JSC-BTSC

Mã số : JSC-BTSC

Giá : 2,850,000 vnd

Cân điện tử JCL Jadever

Cân điện tử JCL Jadever

Mã số : JCL Jadever

Giá : 3,800,000 vnd

Cân điện tử đếm CAS CS

Cân điện tử đếm CAS CS

Mã số : CAS CS

Giá : 5,100,000 vnd

Cân đếm Ohaus BC

Cân đếm Ohaus BC

Mã số : Ohaus BC

Giá : 5,500,000 vnd

Cân vàng điện tử Shinko SJ620CE

Cân vàng điện tử Shinko SJ620CE

Mã số : SJ620CE

Giá : 11,400,000 vnd

Cân vàng điện tử Shinko SJ420CE

Cân vàng điện tử Shinko SJ420CE

Mã số : SJ420CE

Giá : 11,400,000 vnd

Cân vàng điện tử Shinko SJ320CE

Cân vàng điện tử Shinko SJ320CE

Mã số : SJ320CE

Giá : 11,500,000 vnd

Cân vàng điện tử Shinko SJ320

Cân vàng điện tử Shinko SJ320

Mã số : SJ320

Giá : 10,950,000 vnd

Cân vàng Ohaus PA413C

Cân vàng Ohaus PA413C

Mã số : PA413C

Giá : 11,800,000 vnd

Cân vàng Ohaus PA413

Cân vàng Ohaus PA413

Mã số : PA413

Giá : 10,700,000 vnd

Cân vàng Ohaus  PA213C

Cân vàng Ohaus PA213C

Mã số : PA213C

Giá : 11,450,000 vnd

Cân vàng Ohaus PA213

Cân vàng Ohaus PA213

Mã số : PA213

Giá : 10,450,000 vnd

Cân vàng Ohaus PA213

Cân vàng Ohaus PA213

Mã số : PA213

Giá : 10,450,000 vnd

Cân vàng điện tử Shinko Vibra SJ

Cân vàng điện tử Shinko Vibra SJ

Mã số : SJ

Giá : 12,500,000 vnd

Cân vàng điện tử Shinko Dj300S

Cân vàng điện tử Shinko Dj300S

Mã số : Dj300S

Giá : 12,500,000 vnd

Cân vàng điện tử Shinko DJ600S

Cân vàng điện tử Shinko DJ600S

Mã số : DJ600S

Giá : 12,500,000 vnd

Cân vàng điện tử Shinko Vibra AJ

Cân vàng điện tử Shinko Vibra AJ

Mã số : AJ

Giá : Liên hệ

Cân vàng điện tử Shinko Vibra DJ

Cân vàng điện tử Shinko Vibra DJ

Mã số : DJ

Giá : Liên hệ

Cân treo điện tử JC JADEVER TAIWAN

Cân treo điện tử JC JADEVER TAIWAN

Mã số : JC

Giá : 15,800,000 vnd

Cân Treo điện tử OCS-C

Cân Treo điện tử OCS-C

Mã số : OCS-C

Giá : 5,850,000 vnd

Cân treo điện tử THB - CAS - KOREAN

Cân treo điện tử THB - CAS - KOREAN

Mã số : THB - CAS

Giá : Liên hệ

Cân treo điện tử NC-1 - CAS - KOREAN

Cân treo điện tử NC-1 - CAS - KOREAN

Mã số : NC-1 - CAS

Giá : Liên hệ

Cân treo điện tử IE 1700 CAS - KOREAN

Cân treo điện tử IE 1700 CAS - KOREAN

Mã số : IE 1700 CAS

Giá : Liên hệ

Cân treo điện tử THD CASTON-III -KOREAN

Cân treo điện tử THD CASTON-III -KOREAN

Mã số : THD CASTON-III

Giá : Liên hệ

Cân treo điện tử OCS A

Cân treo điện tử OCS A

Mã số : A

Giá : 9,200,000 vnd

Cân treo điện tử OCS XZ

Cân treo điện tử OCS XZ

Mã số : OCS XZ

Giá : 11,450,000 vnd

 Cân treo XCM và XCL Metter Toledo

Cân treo XCM và XCL Metter Toledo

Mã số : XCM -XCL Metter Toledo

Giá : 9,900,000 vnd

Cân treo điện tử 1 tấn VMC

Cân treo điện tử 1 tấn VMC

Mã số : 1T-VMC

Giá : 8,400,000 vnd

Cân Treo JLT Jadever

Cân Treo JLT Jadever

Mã số : JLT Jadever

Giá : 9,450,000 vnd

Cân Treo XZ-H2 Taiwan (1 tấn ,2 tấn,3 tấn,5 tấn,10 tấn )

Cân Treo XZ-H2 Taiwan (1 tấn ,2 tấn,3 tấn,5 tấn,10 tấn )

Mã số : XZ-H2

Giá : 12,450,000 vnd

Cân treo bỏ túi

Cân treo bỏ túi

Mã số : BT

Giá : 890,000 vnd

Cân treo điện tử JC ( 1 tấn- 3 tấn- 5 tấn)

Cân treo điện tử JC ( 1 tấn- 3 tấn- 5 tấn)

Mã số : JC

Giá : 9,600,000 vnd

Cân treo JC Jadever 10 tấn

Cân treo JC Jadever 10 tấn

Mã số : JC-10T

Giá : 12,500,000 vnd

Cân Điện Tử Treo 10-15 Tấn OCS-SZ-AA Taiwan

Cân Điện Tử Treo 10-15 Tấn OCS-SZ-AA Taiwan

Mã số : OCS-SZ-AA

Giá : 13,450,000 vnd

Cân Treo Điện Tử 1-2- 3 Tấn OCS-SZ-AA Taiwan

Cân Treo Điện Tử 1-2- 3 Tấn OCS-SZ-AA Taiwan

Mã số : OCS-SZ-AA-T

Giá : 9,500,000 vnd

Cân treo điện tử Ohaus (1 tấn- 2 tấn- 3 tấn)

Cân treo điện tử Ohaus (1 tấn- 2 tấn- 3 tấn)

Mã số : Ohaus-123T

Giá : 11,750,000 vnd

Cân treo điện tử Ohaus 10 tấn

Cân treo điện tử Ohaus 10 tấn

Mã số : 10T

Giá : 15,800,000 vnd

Cân treo JC-Jadever

Cân treo JC-Jadever

Mã số : JC-Jadever

Giá : Liên hệ

Cân Treo OCS-A

Cân Treo OCS-A

Mã số : OCS-A

Giá : Liên hệ

Gọi ngay để đặt hàng: 0246.6616.876