Máy khoan rút lõi bê tông

0988.824.137

Bộ lọc sản phẩm

Sản phẩm nổi bật

Sản phẩm hot

Đối tác - Khách hàng

Máy khoan rút lõi bê tông

Máy khoan rút lõi bê tông Wansan CD4 (1500W)

Máy khoan rút lõi bê tông Wansan CD4 (1500W)

Mã số : CD4

Giá : 5,990,000 vnd

Máy khoan rút lõi bê tông Ken 6180N

Máy khoan rút lõi bê tông Ken 6180N

Mã số : 6180N

Giá : 6,690,000 vnd

Máy khoan rút lõi bê tông KEN 6200N

Máy khoan rút lõi bê tông KEN 6200N

Mã số : 6200N

Giá : 6,990,000 vnd

Máy khoan rút lõi bê tông KEN 6230N

Máy khoan rút lõi bê tông KEN 6230N

Mã số : 6230N

Giá : 7,990,000 vnd

Máy khoan rút lõi bê tông KEN 6250N

Máy khoan rút lõi bê tông KEN 6250N

Mã số : 6250N

Giá : 8,390,000 vnd

Máy khoan rút lõi bê tông Wansan CD4 (1500W)

Máy khoan rút lõi bê tông Wansan CD4 (1500W)

Mã số : CD4

Giá : 13,200,000 vnd

Máy khoan rút lõi bê tông Wansan CD6 (2100W)

Máy khoan rút lõi bê tông Wansan CD6 (2100W)

Mã số : CD6

Giá : 17,200,000 vnd

Máy khoan rút lõi bê tông Wansan CD10 (2700W)

Máy khoan rút lõi bê tông Wansan CD10 (2700W)

Mã số : CD10

Giá : 21,500,000 vnd

Máy khoan rút lõi bê tông Wansan CD12 (2700W)

Máy khoan rút lõi bê tông Wansan CD12 (2700W)

Mã số : CD12

Giá : 28,690,000 vnd

Máy khoan rút lõi bê tông KEN 6090N

Máy khoan rút lõi bê tông KEN 6090N

Mã số : 6090N

Giá : 2,200,000 vnd

Máy khoan rút lõi bê tông Keyang KCD-6A (2100W)

Máy khoan rút lõi bê tông Keyang KCD-6A (2100W)

Mã số : KCD-6A

Giá : 17,300,000 vnd

Máy khoan rút lõi bê tông Keyang KCD-6 (2100W)

Máy khoan rút lõi bê tông Keyang KCD-6 (2100W)

Mã số : KCD-6

Giá : 17,900,000 vnd

Máy khoan rút lõi bê tông Keyang KCD-10 (2.400W)

Máy khoan rút lõi bê tông Keyang KCD-10 (2.400W)

Mã số : KCD-10

Giá : 19,750,000 vnd

Máy khoan rút lõi bê tông Keyang KCD-10A (2.400W)

Máy khoan rút lõi bê tông Keyang KCD-10A (2.400W)

Mã số : KCD-10A

Giá : 23,990,000 vnd

Máy khoan rút lõi bê tông Keyang KCD-14 (2.700W)

Máy khoan rút lõi bê tông Keyang KCD-14 (2.700W)

Mã số : KCD-14

Giá : 26,990,000 vnd

Máy khoan rút lõi bê tông Eibenstock DB 160

Máy khoan rút lõi bê tông Eibenstock DB 160

Mã số : DB 160

Giá : Liên hệ

Máy khoan rút lõi bê tông Eibenstock DBE 162 (25-162mm)

Máy khoan rút lõi bê tông Eibenstock DBE 162 (25-162mm)

Mã số : DBE 162

Giá : 42,500,000 vnd

Máy khoan rút lõi bê tông Eibenstock DBE 250R (52-250mm)

Máy khoan rút lõi bê tông Eibenstock DBE 250R (52-250mm)

Mã số : DBE 250R

Giá : 49,900,000 vnd

Máy khoan rút lõi bê tông Eibenstock DBE 300 (25-300mm)

Máy khoan rút lõi bê tông Eibenstock DBE 300 (25-300mm)

Mã số : DBE 300

Giá : 58,500,000 vnd

Máy khoan rút lõi bê tông Eibenstock DBE 350R (40-350mm)

Máy khoan rút lõi bê tông Eibenstock DBE 350R (40-350mm)

Mã số : DBE 350R

Giá : 59,900,000 vnd

Máy khoan rút lõi bê tông Eibenstock EHD1801 (250mm)

Máy khoan rút lõi bê tông Eibenstock EHD1801 (250mm)

Mã số : EHD1801

Giá : 13,800,000 vnd

Máy khoan rút lõi bê tông Eibenstock ETN 152/3P

Máy khoan rút lõi bê tông Eibenstock ETN 152/3P

Mã số : ETN 152/3P

Giá : 26,500,000 vnd

Máy khoan rút lõi bê tông ZIG – UL – 200

Máy khoan rút lõi bê tông ZIG – UL – 200

Mã số : ZIG – UL – 200

Giá : Liên hệ

Máy rút lõi bê tông ZIG – UL – 250

Máy rút lõi bê tông ZIG – UL – 250

Mã số : ZIG – UL – 250

Giá : Liên hệ

Máy khoan rút lõi bê tông ZIG – UL – 150

Máy khoan rút lõi bê tông ZIG – UL – 150

Mã số : ZIG – UL – 150

Giá : Liên hệ

Gọi ngay để đặt hàng: 0246.6616.876