Máy đầm dùi, đầm bàn

0988.824.137

Bộ lọc sản phẩm

Sản phẩm nổi bật

Sản phẩm hot

Đối tác - Khách hàng

Máy đầm dùi, đầm bàn

Đầm dùi bê tông cầm tay Chady

Đầm dùi bê tông cầm tay Chady

Mã số : Chady

Giá : 1,150,000 vnd

Đầm dùi bê tông cầm tay Julan (1.5KW)

Đầm dùi bê tông cầm tay Julan (1.5KW)

Mã số : Julan

Giá : 1,350,000 vnd

Đầm bàn chạy điện Ludi 220V (0.75KW)

Đầm bàn chạy điện Ludi 220V (0.75KW)

Mã số : Ludi

Giá : 1,390,000 vnd

Đầm dùi bê tông cầm tay Ludi (1.1KW)

Đầm dùi bê tông cầm tay Ludi (1.1KW)

Mã số : Ludi

Giá : 1,450,000 vnd

Đầm bàn chạy điện Ludi 220V (1.1KW)

Đầm bàn chạy điện Ludi 220V (1.1KW)

Mã số : Ludi

Giá : 1,990,000 vnd

Đầm dùi cầm tay bê tông Julan 2.2KW

Đầm dùi cầm tay bê tông Julan 2.2KW

Mã số : Julan

Giá : 1,990,000 vnd

Đầm dùi bê tông L&H 220V (1.5KW)

Đầm dùi bê tông L&H 220V (1.5KW)

Mã số : L&H

Giá : 2,100,000 vnd

Đầm dùi bê tông L&H 380V (2.2KW)

Đầm dùi bê tông L&H 380V (2.2KW)

Mã số : L&H

Giá : 2,590,000 vnd

Đầm dùi bê tông cầm tay Jinlong 1.38KW (380V)

Đầm dùi bê tông cầm tay Jinlong 1.38KW (380V)

Mã số : Jinlong

Giá : 2,550,000 vnd

Đầm dùi bê tông cầm tay Jinlong 1.38KW (220V)

Đầm dùi bê tông cầm tay Jinlong 1.38KW (220V)

Mã số : 1.38KW

Giá : 2,850,000 vnd

Đầm dùi bê tông cầm tay Jinlong 2.2KW (380V)

Đầm dùi bê tông cầm tay Jinlong 2.2KW (380V)

Mã số : Jinlong

Giá : 3,290,000 vnd

Đầm dùi bê tông Conmec CCVR2 (5.5HP)

Đầm dùi bê tông Conmec CCVR2 (5.5HP)

Mã số : CCVR2

Giá : 3,690,000 vnd

Đầm bàn Jinlong chạy điện 1.1Kw (380V)

Đầm bàn Jinlong chạy điện 1.1Kw (380V)

Mã số : Jinlong

Giá : 3,990,000 vnd

Đầm bàn Jinlong chạy điện 1.1Kw (220V)

Đầm bàn Jinlong chạy điện 1.1Kw (220V)

Mã số : Jinlong

Giá : 5,290,000 vnd

Đầm dùi chạy xăng Robin EY20 (5HP)

Đầm dùi chạy xăng Robin EY20 (5HP)

Mã số : EY20

Giá : 5,500,000 vnd

Đầm dùi chạy xăng Robin EX17 (6HP)

Đầm dùi chạy xăng Robin EX17 (6HP)

Mã số : EX17

Giá : 5,890,000 vnd

Đầm dùi chạy xăng Honda GX160 (5.5HP)

Đầm dùi chạy xăng Honda GX160 (5.5HP)

Mã số : GX160

Giá : 6,690,000 vnd

Máy đầm bàn chạy xăng Robin

Máy đầm bàn chạy xăng Robin

Mã số : Robin

Giá : 7,500,000 vnd

Máy đầm bàn chạy xăng Honda

Máy đầm bàn chạy xăng Honda

Mã số : Honda

Giá : 9,500,000 vnd

Máy đầm bàn chạy xăng Mikasa

Máy đầm bàn chạy xăng Mikasa

Mã số : Mikasa

Giá : 21,500,000 vnd

Máy đầm dùi bê tông cầm tay Mikasa MGX-32 (1m)

Máy đầm dùi bê tông cầm tay Mikasa MGX-32 (1m)

Mã số : MGX-32

Giá : 8,600,000 vnd

Máy đầm dùi bê tông cầm tay Mikasa MGX-28 (1.5m)

Máy đầm dùi bê tông cầm tay Mikasa MGX-28 (1.5m)

Mã số : MGX-28

Giá : 8,300,000 vnd

Máy đầm dùi bê tông cầm tay Mikasa MGX-38 (1.5m)

Máy đầm dùi bê tông cầm tay Mikasa MGX-38 (1.5m)

Mã số : MGX-38

Giá : 9,200,000 vnd

Máy đầm dùi bê tông Exen E28FP (1.5m)

Máy đầm dùi bê tông Exen E28FP (1.5m)

Mã số : E28FP

Giá : 8,000,000 vnd

Máy đầm dùi bê tông cầm tay Mikasa MGX-38 (1m)

Máy đầm dùi bê tông cầm tay Mikasa MGX-38 (1m)

Mã số : MGX-38

Giá : 9,100,000 vnd

Máy đầm dùi Mikasa MGX-32 (1,5m)

Máy đầm dùi Mikasa MGX-32 (1,5m)

Mã số : MGX-32

Giá : 8,800,000 vnd

Máy đầm dùi bê tông cầm tay Mikasa MGX-28 (1m)

Máy đầm dùi bê tông cầm tay Mikasa MGX-28 (1m)

Mã số : MGX-28

Giá : 7,800,000 vnd

Gọi ngay để đặt hàng: 0246.6616.876