Xe đẩy hàng

0988.824.137

Đối tác - Khách hàng

Xe đẩy hàng

Xe đẩy hàng Jumbo HL-110C

Giá : 1,790,000 vnd

Xe đẩy hàng Jumbo HB-210C

Giá : 2,650,000 vnd

Xe đẩy hàng Phong Thạnh X370

Xe đẩy hàng Phong Thạnh X370

Mã số : X370

Giá : 920,000 vnd

Xe đẩy hàng Phong Thạnh X370C

Xe đẩy hàng Phong Thạnh X370C

Mã số : X370C

Giá : 950,000 vnd

Xe đẩy hàng Phong Thạnh X550

Xe đẩy hàng Phong Thạnh X550

Mã số : X550

Giá : Liên hệ

Xe đẩy hàng Phong Thạnh PN370

Xe đẩy hàng Phong Thạnh PN370

Mã số : PN370

Giá : 990,000 vnd

Xe đẩy hàng Phong Thạnh PN450

Xe đẩy hàng Phong Thạnh PN450

Mã số : PN450

Giá : 1,250,000 vnd

Xe đẩy hàng Phong Thạnh X485

Xe đẩy hàng Phong Thạnh X485

Mã số : X485

Giá : 1,590,000 vnd

Xe đẩy hàng Phong Thạnh XTB100D

Xe đẩy hàng Phong Thạnh XTB100D

Mã số : XTB100D

Giá : 1,450,000 vnd

Xe đẩy hàng Phong Thạnh XTB100DG

Xe đẩy hàng Phong Thạnh XTB100DG

Mã số : XTB100DG

Giá : 1,590,000 vnd

Xe đẩy hàng Phong Thạnh XTB 100 T2

Xe đẩy hàng Phong Thạnh XTB 100 T2

Mã số : XTB 100 T2

Giá : 1,890,000 vnd

Xe đẩy hàng Phong Thạnh XTH 130N

Xe đẩy hàng Phong Thạnh XTH 130N

Mã số : XTH 130N

Giá : 2,090,000 vnd

Xe đẩy hàng 3 tầng Phong Thạnh XTB 100 T3

Xe đẩy hàng 3 tầng Phong Thạnh XTB 100 T3

Mã số : XTB 100 T3

Giá : 2,490,000 vnd

Xe đẩy hàng Phong Thạnh XTH250S2 KH

Xe đẩy hàng Phong Thạnh XTH250S2 KH

Mã số : XTH250S2 KH

Giá : Liên hệ

Xe đẩy hàng Phong Thạnh XTB 100 DN

Xe đẩy hàng Phong Thạnh XTB 100 DN

Mã số : XTB 100 DN

Giá : Liên hệ

Xe đẩy hàng Prestar NB-102

Xe đẩy hàng Prestar NB-102

Mã số : NB-102

Giá : 1,890,000 vnd

Xe đẩy hàng Prestar NB-104

Xe đẩy hàng Prestar NB-104

Mã số : NB-104

Giá : 5,350,000 vnd

Xe đẩy hàng gấp Fujikawa MK-70F

Xe đẩy hàng gấp Fujikawa MK-70F

Mã số : MK-70F

Giá : 1,250,000 vnd

Xe đẩy hàng gấp Fujikawa MK-90F

Xe đẩy hàng gấp Fujikawa MK-90F

Mã số : MK-90F

Giá : 1,250,000 vnd

Xe đẩy hàng Fujikawa MK-15F

Xe đẩy hàng Fujikawa MK-15F

Mã số : MK-15F

Giá : 1,350,000 vnd

Xe đẩy hàng Fujikawa MK-30F

Xe đẩy hàng Fujikawa MK-30F

Mã số : MK-30F

Giá : 1,950,000 vnd

Xe đẩy hàng Fujikawa MK-40F

Xe đẩy hàng Fujikawa MK-40F

Mã số : MK-40F

Giá : 3,450,000 vnd

Xe đẩy hàng Goldcaster PH-1501E

Xe đẩy hàng Goldcaster PH-1501E

Mã số : PH-1501E

Giá : Liên hệ

Xe đẩy hàng Goldcaster PH-3001E

Xe đẩy hàng Goldcaster PH-3001E

Mã số : PH-3001E

Giá : Liên hệ

Xe đẩy hàng Jumbohand HTAYB150C

Xe đẩy hàng Jumbohand HTAYB150C

Mã số : HTAYB150C

Giá : 1,400,000 vnd

Xe đẩy cầy JumboHand HTHC200F-7

Xe đẩy cầy JumboHand HTHC200F-7

Mã số : HTHC200F-7

Giá : 1,690,000 vnd

Xe đẩy hàng 2 tầng JumboHand HTYB150B

Xe đẩy hàng 2 tầng JumboHand HTYB150B

Mã số : HTYB150B

Giá : 3,250,000 vnd

Xe đẩy hàng Advindeq TL-150

Xe đẩy hàng Advindeq TL-150

Mã số : TL-150

Giá : 1,250,000 vnd

Xe đẩy hàng Advindeq HD150

Xe đẩy hàng Advindeq HD150

Mã số : HD150

Giá : 1,350,000 vnd

Xe đẩy hàng Advindeq TL-300

Xe đẩy hàng Advindeq TL-300

Mã số : TL-300

Giá : 1,850,000 vnd

Xe đẩy hàng Advindeq HD300

Xe đẩy hàng Advindeq HD300

Mã số : HD300

Giá : 1,950,000 vnd

Xe đẩy hàng Advindeq TL-400

Xe đẩy hàng Advindeq TL-400

Mã số : TL-400

Giá : 2,800,000 vnd

Xe đẩy hàng Advindeq TL-500

Xe đẩy hàng Advindeq TL-500

Mã số : TL-500

Giá : 3,250,000 vnd

Xe đẩy hàng Advindeq TL-80C

Xe đẩy hàng Advindeq TL-80C

Mã số : TL-80C

Giá : 750,000 vnd

Xe đẩy hàng Advindeq AV120

Xe đẩy hàng Advindeq AV120

Mã số : AV120

Giá : 1,350,000 vnd

Xe đẩy hàng Advindeq AV230

Xe đẩy hàng Advindeq AV230

Mã số : AV230

Giá : 1,650,000 vnd

Xe đẩy hàng Jumbo HL-110C

Xe đẩy hàng Jumbo HL-110C

Mã số : HL-110C

Giá : 1,790,000 vnd

Xe đẩy hàng Jumbo HB-210C

Xe đẩy hàng Jumbo HB-210C

Mã số : HB-210C

Giá : 2,650,000 vnd

Xe đẩy hàng sàn nhựa Sumo NP-210C

Xe đẩy hàng sàn nhựa Sumo NP-210C

Mã số : NP-210C

Giá : 2,150,000 vnd

Xe đẩy hàng sàn nhựa Sumo NP-211

Xe đẩy hàng sàn nhựa Sumo NP-211

Mã số : NP-211

Giá : 2,100,000 vnd

Xe đẩy hàng sàn nhựa Sumo NP-212

Xe đẩy hàng sàn nhựa Sumo NP-212

Mã số : NP-212

Giá : 2,750,000 vnd

Xe đẩy hàng sàn nhựa Sumo NP-213

Xe đẩy hàng sàn nhựa Sumo NP-213

Mã số : NP-213

Giá : 5,050,000 vnd

Gọi ngay để đặt hàng: 0246.6616.876