Máy phát điện

0988.824.137

Đối tác - Khách hàng

Máy phát điện

Máy phát điện Honda HG2900

Giá : 11,690,000 vnd

Máy phát điện Honda SH4500

Giá : 16,000,000 vnd

Máy phát điện Honda SH7500

Giá : 19,000,000 vnd

Máy phát điện Honda EU 10i

Giá : 26,900,000 vnd

Máy phát điện Honda EU 20i

Giá : 37,900,000 vnd

Máy phát điện Fujihaia GY1500 (1.2/1.5 KVA)

Máy phát điện Fujihaia GY1500 (1.2/1.5 KVA)

Mã số : GY1500

Giá : 12,500,000 vnd

Máy phát điện Fujihaia GY2500 (2.2/2.5 KVA)

Máy phát điện Fujihaia GY2500 (2.2/2.5 KVA)

Mã số : GY2500

Giá : 16,500,000 vnd

Máy phát điện Fujihaia GY2600E (2.3/2.6 KVA)

Máy phát điện Fujihaia GY2600E (2.3/2.6 KVA)

Mã số : GY2600E

Giá : 17,500,000 vnd

Máy phát điện Fujihaia GY3500E (3/3.5 KVA)/Đề nổ/LCD

Máy phát điện Fujihaia GY3500E (3/3.5 KVA)/Đề nổ/LCD

Mã số : GY3500E

Giá : 25,900,000 vnd

Máy phát điện Fujihaia GY6500E (5.5/6.5 KVA) /Đề nổ /LCD

Máy phát điện Fujihaia GY6500E (5.5/6.5 KVA) /Đề nổ /LCD

Mã số : GY6500E

Giá : 36,500,000 vnd

Máy phát điện Hyundai HY14000LE

Máy phát điện Hyundai HY14000LE

Mã số : HY14000LE

Giá : Liên hệ

Máy phát điện Hyundai DHY 15000SE

Máy phát điện Hyundai DHY 15000SE

Mã số : DHY 15000SE

Giá : Liên hệ

Máy phát điện Hyundai DHY 15000LE-3

Máy phát điện Hyundai DHY 15000LE-3

Mã số : DHY 15000LE-3

Giá : Liên hệ

Máy phát điện Mitsubishi MH 6000

Máy phát điện Mitsubishi MH 6000

Mã số : MH6000

Giá : 18,500,000 vnd

Máy phát điện Mitsubishi MH 6000B

Máy phát điện Mitsubishi MH 6000B

Mã số : MH 6000B

Giá : 21,000,000 vnd

Máy phát điện Honda SH2200

Máy phát điện Honda SH2200

Mã số : SH2200

Giá : Liên hệ

Máy phát điện Honda SH3000

Máy phát điện Honda SH3000

Mã số : SH3000

Giá : 9,500,000 vnd

Máy phát điện Honda HG2900

Máy phát điện Honda HG2900

Mã số : HG2900

Giá : 11,690,000 vnd

Máy phát điện Honda SH4500

Máy phát điện Honda SH4500

Mã số : SH4500

Giá : 16,000,000 vnd

Máy phát điện Honda HG3000SP

Máy phát điện Honda HG3000SP

Mã số : HG3000SP

Giá : 18,500,000 vnd

Máy phát điện Honda SH7500

Máy phát điện Honda SH7500

Mã số : SH7500

Giá : 19,000,000 vnd

Máy phát điện Honda HG7500SE

Máy phát điện Honda HG7500SE

Mã số : HG7500SE

Giá : 27,600,000 vnd

Máy phát điện Honda HG4600SP (chống ồn)

Máy phát điện Honda HG4600SP (chống ồn)

Mã số : HG4600SP

Giá : 43,800,000 vnd

Máy phát điện Honda HG6700 (chống ồn)

Máy phát điện Honda HG6700 (chống ồn)

Mã số : HG6700

Giá : 39,800,000 vnd

Máy phát điện Honda HG16000SDX (1pha, chống ồn)

Máy phát điện Honda HG16000SDX (1pha, chống ồn)

Mã số : Máy phát điện Hữu Toàn HG16000SDX

Giá : 78,500,000 vnd

Máy phát điện Hữu Toàn Kohler HK3000

Máy phát điện Hữu Toàn Kohler HK3000

Mã số : HK3000

Giá : 9,800,000 vnd

Máy phát điện Hữu Toàn Kohler HK7500

Máy phát điện Hữu Toàn Kohler HK7500

Mã số : HK7500

Giá : 18,000,000 vnd

Máy phát điện Hữu Toàn Kohler HK7500DXE

Máy phát điện Hữu Toàn Kohler HK7500DXE

Mã số : HK7500DXE

Giá : 25,900,000 vnd

Máy phát điện Hữu Toàn Kohler HK16000SDX (1pha, máy trần)

Máy phát điện Hữu Toàn Kohler HK16000SDX (1pha, máy trần)

Mã số : HK16000SDX

Giá : 63,500,000 vnd

Máy phát điện Hữu Toàn Kohler HK16000TDX (3 pha, máy trần)

Máy phát điện Hữu Toàn Kohler HK16000TDX (3 pha, máy trần)

Mã số : HK16000TDX

Giá : 64,500,000 vnd

Máy phát điện Hữu Toàn Kohler HK16000SDX (1pha, chống ồn)

Máy phát điện Hữu Toàn Kohler HK16000SDX (1pha, chống ồn)

Mã số : HK16000SDX

Giá : 74,000,000 vnd

Máy phát điện Hữu Toàn Kohler HK16000TDX (3pha, chống ồn)

Máy phát điện Hữu Toàn Kohler HK16000TDX (3pha, chống ồn)

Mã số : HK16000TDX

Giá : 78,000,000 vnd

Máy phát điện Honda EN 2500FX

Máy phát điện Honda EN 2500FX

Mã số : EN 2500FX

Giá : 9,800,000 vnd

Máy phát điện Honda EN 4500DX

Máy phát điện Honda EN 4500DX

Mã số : EN 4500DX

Giá : 13,800,000 vnd

Máy phát điện Honda EKB 2900

Máy phát điện Honda EKB 2900

Mã số : EKB 2900

Giá : 11,200,000 vnd

Máy phát điện Honda EKB 4500

Máy phát điện Honda EKB 4500

Mã số : EKB 4500

Giá : 13,500,000 vnd

Máy phát điện Honda EKB 6500

Máy phát điện Honda EKB 6500

Mã số : EKB 6500

Giá : 20,900,000 vnd

Máy phát điện Honda EKB 7500

Máy phát điện Honda EKB 7500

Mã số : EKB 7500

Giá : 21,900,000 vnd

Máy phát điện Honda EKB 11000

Máy phát điện Honda EKB 11000

Mã số : EKB 11000

Giá : 63,900,000 vnd

Máy phát điện Honda EKB 12000

Máy phát điện Honda EKB 12000

Mã số : EKB 12000

Giá : 73,000,000 vnd

Máy phát điện Honda EKB 12000ES (vỏ chống ồn)

Máy phát điện Honda EKB 12000ES (vỏ chống ồn)

Mã số : 12000ES

Giá : 84,500,000 vnd

Máy phát điện Honda EKB 15000

Máy phát điện Honda EKB 15000

Mã số : EKB 15000

Giá : 79,000,000 vnd

Máy phát điện Honda EKB 15000ES (vỏ chống ồn)

Máy phát điện Honda EKB 15000ES (vỏ chống ồn)

Mã số : 15000ES

Giá : 85,000,000 vnd

Máy phát điện Honda EU 10i

Máy phát điện Honda EU 10i

Mã số : EU 10i

Giá : 26,900,000 vnd

Máy phát điện Honda EU 20i

Máy phát điện Honda EU 20i

Mã số : EU 20i

Giá : 37,900,000 vnd

Gọi ngay để đặt hàng: 0246.6616.876